Het zoeken naar efficiënte alternatieven ter vervanging van fossiele brandstoffen is een van de belangrijkste uitdagingen geworden voor de transport- en logistieke sector. Deskundigen en instellingen stellen dat het traditionele industriële model op milieugebied niet duurzaam is en dat een van de meest betrouwbare oplossingen is om te kiezen voor elektrificatie.

Wanneer men geconfronteerd wordt met de scepsis om afhankelijk te zijn van de fluctuatie van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- of zonne-energie, betekent elektriciteit in feite, naast het rechtstreeks van de bron naar de machine sturen van energie, de mogelijkheid om batterijen te gebruiken die zijn aangesloten op een intelligent netwerk waar deze energie tijdelijk wordt opgeslagen. Er wordt momenteel onderzoek gedaan om de capaciteit en het rendement van dit type accu’s te verhogen. Veel bedrijven beginnen zich al te interesseren voor deze nieuwe situatie die het gevolg kan zijn van het massale gebruik van deze vorm van energie.

Europese projecten

In Europa wordt momenteel gewerkt aan twee elektrificatieprojecten op het gebied van vervoer:

1. European Green Vehicle Initiative, dat verschillende projecten in de lidstaten financiert om de energie-efficiëntie van voertuigen met alternatieve aandrijfsystemen te verbeteren.

2. Het Clean Sky-programma werkt aan een innovatieve ontwikkeling en technologie om de uitstoot van vervuilende stoffen door vliegtuigen te verminderen. Het initiatief, dat in 2008 van start is gegaan, heeft tot doel een uiterst ecologisch en economisch luchtverkeerssysteem tot stand te brengen.

De weghybrid-truck

Het wegvervoer is momenteel de meest bestudeerde vorm van elektrificatie. In feite zullen negen van de tien verkochte auto’s wereldwijd in 2035 elektrisch zijn. Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat er een breed scala aan modellen bestaat, variërend van de lichtste bestelwagens tot de zwaarste vrachtauto’s, en deze verscheidenheid betekent dat niet in alle gevallen één oplossing kan worden toegepast. Als gevolg daarvan bewegen sommige segmenten sneller dan andere. Gezien hun hoge energiebehoefte hebben zware voertuigen echter veel van wat de accu’s vandaag de dag kunnen leveren nodig.

2500 geëlektrificeerde schepen

Volgens sommige schattingen wordt 5% van de maritieme vloot in de wereld door elektriciteit aangedreven, zodat vandaag de dag zo’n 2.500 schepen geëlektrificeerd zijn. Dit bescheiden aantal is te wijten aan het feit dat de technologie die nodig is om grote schepen met alleen elektriciteit aan te drijven nog niet is ontwikkeld. In principe om twee redenen: vanwege de grote vraag naar energie die ze nodig hebben en de moeilijkheid om op zee bij te tanken. Maar naast de voordelen voor het milieu zijn elektrisch aangedreven schepen een aantrekkelijke optie, omdat ze het geluid aan boord verminderen en een grotere ontwerpvrijheid mogelijk maken.

Spoorwegsector

Spoorvervoer is vandaag de dag de meest geëlektrificeerde vervoerswijze, vooral binnen de steden. Volgens de gegevens van de EU is 60% van de hoofdwegen in Europa geëlektrificeerd, waar 80% van het totale verkeer doorheen gaat. Verwacht wordt dat deze vervoerswijze in de nabije toekomst nog meer energie zal besparen door het gebruik van lichtere materialen bij de bouw van wagons.

Categories: Blog