De automobilisten worden zich bewust van de dringende noodzaak om de huidige energieverspilling een halt toe te roepen. Vervuiling door fijne deeltjes en andere vervuilende stoffen vergiftigt de lucht en de lucht in de steden en dorpen en gemeenten wordt onbrandbaar. Fabrikanten van krachtige en vervuilende auto’s blijven nieuwe modellen aanbieden, maar gelukkig zullen de prijs van de olie, de verkeersbeperkingen en de huidige en toekomstige belastingen het gebruik van onnodige 4X4-voertuigen in steden of andere voertuigen die met 300 km/u rijden, ontmoedigen. Er zijn vele alternatieven: carpoolen, stedelijk openbaar vervoer, elektrische fiets, elektrische scooters, elektrische motor, enz.

Elektrische voertuigen

Een ideale oplossing na het niet gebruiken van een voertuig.

Elektrische voertuigen ontwikkelen zich in Europa ondanks het gebrek aan rijstroken voor 2-wielers, schone voertuigen, het gebrek aan elektrische infrastructuur voor het opladen, ondanks de beperkte actieradius (80 kilometer voor een scooter, 60 kilometer voor een auto), de prijs, de grootte, het gewicht van de accu’s, de onzekere levensduur van de accu. De afwezigheid van geluid en zichtbare en onzichtbare vervuiling door voertuigen in de stad, enz. is een van de belangrijke voordelen van deze elektrische voertuigen. Elektrische mobiliteit is synoniem met een territoriale economie, op voorwaarde dat “groene” elektriciteit lokaal wordt geproduceerd in plaats van steeds meer vervuilende olie te importeren.

Hoe kan de energie van een elektrisch voertuig idealiter worden geproduceerd?

Het is gemakkelijk om de elektriciteit te produceren die nodig is om de batterij van een elektrisch voertuig op te laden tegen een lagere kostprijs en met een minimale impact op het milieu. Fotovoltaïsche zonne-energie is ideaal geschikt voor elektrische voertuigen om de batterijen overdag op te laden, op kantoor, thuis of bij openbare oplaadstations. De Duitsers hebben de toon gezet door auto’s te ontwerpen die opladen op een eenvoudig stopcontact en niet op individuele en dure terminals.

Fotovoltaïsche elektriciteit: een zeer aantrekkelijke prijs

Elektrische voertuigen spelen een belangrijke rol wanneer de enige oplossing voor het reguliere woon-werkverkeer de auto is (geen openbaar vervoer, geen carpooling, geen compatibele dienstregeling, professioneel gebruik, taxi, etc.). Een ander argument is dat fotovoltaïsche energie het goedkoopst is wanneer de elektriciteit lokaal wordt geproduceerd, een lokale toegevoegde waarde heeft en synoniem is met werkgelegenheid.
De kosten van de elektriciteit die door fotovoltaïsche installaties wordt geproduceerd, bedragen minder dan €12c/kWh (inclusief recyclage-, demontage- en retourkosten). Als de overheid het eigenverbruik ondersteunt, zal de prijs per kWh fotovoltaïsche zonnestroom lager zijn dan de prijs die morgen door de staat wordt aangerekend.

Dagelijkse acties

Zeker, er zijn technologische processen die het mogelijk maken en zullen maken dat de auto minder broeikasgassen uitstoot. Maar het is ook belangrijk te beseffen dat iedereen een bijdrage kan leveren door zijn of haar gedrag te veranderen.
Gedeelde auto’s zijn bijvoorbeeld een uitstekende manier om de vervuiling te verminderen. Carpoolen maakt het mogelijk om vervuiling te verminderen en geld te besparen. Dus waarom zou je zaken niet combineren met plezier?
Op dit gebied kun je zelfs sporten en geld besparen door met de fiets of te voet korte ritten te maken.
Ook het openbaar vervoer is een oplossing om met de auto niet te veel te vervuilen.
Ieder van ons kan dagelijks bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot!

Categories: Blog