Hoe vervuilt de transportsector?

Luchtvervuiling, lawaai en congestie zijn slechts enkele van de vele milieuschade die voor de vervoerssector worden genoemd. En ze kunnen zich in elk stadium voordoen, van productie tot ontmanteling. Schade aan het fysieke milieu De gevolgen op lokaal, regionaal en mondiaal niveau zijn talrijk en bestrijken een zeer breed scala Read more…

Welke energieën voor transport en logistiek ?

Vandaag de dag zijn er veel bewezen en kosteneffectieve energieën die aanzienlijk schoner zijn dan benzine of diesel. Welke “schone brandstof” het beste bij u past, hangt vooral af van het soort gebruik. Hier volgt een overzicht. LNG – Vrachtvervoer Voor zwaar transport over lange afstanden, zoals vrachtvervoer of zeetransport, Read more…

The-development-of-electric-commercial-vehicles

De ontwikkeling van elektrische bedrijfsvoertuigen

Onder voorbehoud van een gunstige belastingheffing en buiten het schandaal dat de dieselauto’s trof, leken bedrijfsvoertuigen geen aflossingshandeling te hoeven verrichten en hun reis voort te kunnen zetten zonder milieubeperkingen of -verplichtingen. Afgelopen najaar hebben de Europese autoriteiten anders besloten. De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden Read more…

logistics audit

Waarom en hoe een logistieke audit uitvoeren

In het algemeen is het logistieke auditproces onderverdeeld in drie fasen: De eerste fase bestaat uit een analyse van het huidige productiesysteem. Deze wordt gevolgd door een analyse van de gegevens en een daaropvolgend rapport met conclusies en voorstellen voor verbetering. Tot slot komt de beslissingsfase in de selectie van Read more…

container transport

Trends in het containervervoer over land

In de komende jaren zal het vervoer van containers over land worden geconditioneerd door de definitieve implementatie van digitale platforms en elektronische documentatie in een 4.0 technologie-omgeving. In feite zullen veel bedrijven ervoor kiezen om te investeren in apparatuur en opleiding om aan deze normen te voldoen. Digitale platforms helpen Read more…

hybrid-truck

Elektrificatie van de vervoerssector

Het zoeken naar efficiënte alternatieven ter vervanging van fossiele brandstoffen is een van de belangrijkste uitdagingen geworden voor de transport- en logistieke sector. Deskundigen en instellingen stellen dat het traditionele industriële model op milieugebied niet duurzaam is en dat een van de meest betrouwbare oplossingen is om te kiezen voor Read more…